Vijesti

Vlada SR Njemačke donira finansijska sredstva za sanaciju toplovoda u kasarni Oružanih snaga BiH u Doboju

30.8.2023

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović i vojni ataše Savezne Republike Njemačke u BiH pukovnik Franz Josef Nolte potpisali su 30. augusta 2023. godine Tehnički sporazum o dodjeli finansijske pomoći za podršku prenamjene toplovoda u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju.

Sredstva iz ovog sporazuma, u iznosu 310.000 eura, će biti namijenjena za sanaciju sistema grijanja na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju, kojom će svi objekti na pomenutoj lokaciji biti priključeni na centralni sistem grijanja.

Zamjenik ministra Goganović je istakao da je potpisivanje tehničkog sporazuma još jedan dokaz iskrenog i pouzdanog partnerstva Vlade SR Njemačke sa Ministarstvom odbrane BiH, te dodao da je današnji sastanak dokaz kako se dijalogom može doći uspješne saradnje. Posebno je iskazao zahvalnost Ambasadi SR Njemačke u BiH i ličnom angažmanu pukovnika Noltea, koji je svojim zalaganjem doprinio uspješnoj realizaciji projekata, koji doprinose stvaranju boljih uslova za boravak pripadnika Oružanih snaga BiH na vojnim lokacijama na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Vojni ataše u BiH pukovnik Nolte je istakao da na Oružane snage BiH gleda kao jedinstvene, da je uloženo dosta ličnog truda da se pristupi realizaciji projekata koji su privremeno bili na čekanju, te je najavio i skoru realizaciju još četiri nova projekta na vojnim lokacijama u Banjoj Luci i Derventi, a koji su dio paketa donacija SR Njemačke namijenjenih za obnovu infrastrukture na vojnim lokacijama i opremanje pripadnika Oružanih snaga BiH. 

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA