Vijesti

Novi posmatrački let po Ugovoru „Otvoreno nebo“

1.9.2023

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se u periodu od 4. do 8. septembra 2023. godine nad našom zemljom obaviti planirani posmatrački let u okviru Ugovora „Otvoreno nebo“.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, iznad teritorije Bosne i Hercegovine realizirati posmatrački let sa pripadnicima oružanih snaga Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke i Švedske, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“.

Građani se obavještavaju da se radi o najavlјenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a provest će se iznajmlјenim avionom zračnih snaga Savezne Republike Nјemačke.

Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usаglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Snimanje teritorije se obavlja senzorima certificiranim u skladu sa odredbama Ugovora, a nakon pregleda od strane pripadnika OS BiH.

Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlјa posmatrački let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH tako i iznad teritorije ostalih zemalјa članica.

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba