Vijesti

Njemačkim avionom A319CJ nad BiH obavljen posmatrački let po Ugovoru „Otvoreno nebo“

6.9.2023

Najavljeni posmatrački let u okviru Ugovora „Otvoreno nebo“, obavljen je u srijedu, 6. septembra 2023. godine nad Bosnom i Hercegovinom, uz učešće inspektora za kontrolu naoružanja iz sastava oružanih snaga Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke, Švedske i Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizirali ovaj let posmatračkim avionom iz sastava ministarstva odbrane, odnosno Oružanih snaga Savezne Republike Nјemačke.

Radi se o putničkom avionu Airbus A319CJ posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorije po ugovoru „Otvoreno nebo“. Snimanje je obavljeno iznad cijele Bosne i Hercegovine, sa polijetanjem sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemlјama potpisnicama omogućava snimanje teritorije zemlјe iznad koje se obavlјa posmatrački let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među potpisnicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH tako i iznad teritorije ostalih zemalјa članica.

Ured za odnose s javnošću

Tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba

12 FOTO GALERIJA