Vijesti

Održana 16. godišnja analiza iz oblasti upravljanja personalom u MO i OS BiH

27.2.2024

Godišnja analiza iz oblasti upravljanja personalom Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za 2023. godinu održana je 27. februara 2024. godine u Domu OS BiH u Sarajevu.

Uz učešće predstavnika svih organizacionih jedinica MO BiH i Zajedničkog štaba OS BiH, konferencijom je predsjedavao pomoćnik ministra odbrane BiH za upravljanje personalom Sead Muratović.

Na skupu su učestovovali zamjenik načelnika za resurse brigadni general Mirsad Ahmić, komandantica NATO Štaba Sarajevо brigadni general Pamela McGahа, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, komandant Komande za podršku OS BiH brigadni general Zdravko Rezo, zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse brigadir Martin Propadalo, kao i predstavnici NATO Štaba u Sarajevu i EUFOR-a.

Cilj analize bio je da se procijeni postignuti nivo funkcionalnih sposobnosti kadrovskih organa Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u 2023. godini, predlože rješenja za poboljšanje rada, te definiraju zadaci za 2024. godinu.

Pomoćnik ministra za upravljanje personalom Sead Muratović je u svom obraćanju iznio podatke o prijemu personala u MO i OS BiH u 2023. godini, promociji vojnog poziva kroz medijsku kampanju, kao i angažman na zadržavanju postojećeg personala u Oružanim snagama.

U svom obraćanju komandantica NATO Štaba Sarajevo McGaha istakla je zahvalnost na pozivu na godišnju analizu personala, kao i na kontinuiranoj saradnji sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH. Također, naglasila je važnost ljudskih resursa kao ključnog izvora naše snage, ističući kontinuirano razvijanje sposobnosti osoblja kako bi se adekvatno suprotstavili sigurnosnim izazovima. Na kraju, McGaha je istakla značaj komunikacije kroz provođenje medijske kampanje MO i OS BiH.

Parlamentarni vojni povjerenik  Boško Šiljegović pohvalio je saradnju i transparentnost u radu Sektora za upravljanje personalom MO BiH, te naglasio da je težište u radu bilo na rješavanju statusa vojnih i civilnih lica u MO i OS BiH kao i izmjeni zakonskih rješenja. 

Na kraju su predstavnici Sektora za upravljanje personalom zaključili da je realiziran veliki broj kompleksnih i složenih zadataka, što je u potpunosti omogućilo realizaciju misije i zadataka MO i OS BiH.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA