Vijesti

Ministar odbrane BiH Zukan Helez na Sastanku ministara odbrane CEDC+WB u Mađarskoj: Regionalna stabilnost i jasna evropska perspektiva Zapadnog Balkana u vrhu prioriteta

25.4.2024

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez učestvovao je 25. aprila 2024. godine na Sastanku ministara odbrane Centralnoevropske odbrambene saradnje i Zapadnog Balkana - CEDC+WB (Central European Defence Cooperation + Western Balkans) koji se održava u Budimpešti.

Na sastanku, čija je ključna tema Trenutni sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu i evropska i euroatlantska perspektiva regije, učestvuju najviši zvaničnici ministarstava odbrane punopravnih članica CEDC-a: Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovenije, Slovačke i Poljske u statusu posmatrača, te predstavnici zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo*.

Ministar Helez je tokom obraćanja skupu prvenstveno iskazao zahvalnost Mađarskoj, zemlji domaćinu sastanka, te mađarskom ministru odbrane Kristófu Szalay-Bobrovniczkyju, koji je predstavio prioritete mađarskog predsjedavanja Evropskom unijom.

„Pohvalno je i ohrabrujuće da je regionalna stabilnost i jasna evropska perspektiva Zapadnog Balkana u samom vrhu prioriteta. Što se tiče sigurnosne situacije, kao i ostatak Evrope i svijeta, svjesni smo da je svaki dan novi izazov i nastojimo da radimo najbolje za našu državu, okruženje i šire“, rekao je ministar Helez.

„U Bosni i Hercegovini, ali rekao bih i u regiji Zapadnog Balkana, tema ruske agresije i aktuelnih sukoba na Bliskom Istoku su teme oko kojih se grade podjele. Upravo je takva klima vrlo pogodna za maligne vanjske uticaje koji odvraćaju pažnju i energiju od stvarnih ekonomskih i društvenih problema i potkopavaju reformsku i integracijsku agendu“, poručio je ministar. Također, ministar Helez je ukazao i na važnost stavova i faktora međunarodne zajednice u BiH, uključujući aktivnosti NATO i EUFOR-a. 


Govoreći o porastu ilegalnih migracija, radikalnih i terorističkih ćelija, kampanji dezinformiranja i propagande, rekao je da se „na takve izazove trebaju naći kolektivni i dobro koordinirani odgovori unutar regije Zapadnog Balkana i sa partnerima u EU i NATO.“

Ministar je ukazao na strateški značaj Odluke Vijeća Evropske unije za otvaranje pretpristupnih pregovora sa BiH, koji je, kako je rekao ministar, „bio itekako potreban, posebno u svjetlu aktuelne geopolitičke dinamike.“

Kada su u pitanju euroatlantske integracije, ministar je podsjetio da „BiH kao članica MAP-a ostaje jedan od najaktivnijih NATO partnera, intenzivno koristeći sve raspoložive alate Partnerstva, a sve u skladu sa jasno iskazanim integracijskim težnjama.“

Na kraju, ministar Helez se zahvalio prijateljima i partnerima, uključujući i članice CEDC inicijative, koji kroz NATO-ovu Inicijativu za izgradnju odbrambenih kapaciteta DCB, Instrumenta za mir Evropske unije i bilateralno, pomažu u realizaciji planova razvoja i modernizacije Oružanih snaga i unapređenju interoperabilnosti, poručivši da se upravo kroz te projekte povećava sposobnost i otpornost odbrambenog sistema BiH.


Istoga dana, održan je sastanak u formatu Graz/Krems pod predsjedavanjem Austrije i učešće zemalja Zapadnog Balkana (WB) (Albanija, BiH, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija) gdje se razgovaralo o statusu zajedničkih regionalnih projekata i perspektivama za naredni period, te mogućim pravcima djelovanja za buduću saradnju.

Tom prilikom, ministar Helez se zahvalio austrijskoj ministrici odbrane Klaudiji Tanner za liderstvo u Kerms inicijativi, te se složio sa činjenicom da zajednički projekti, po pitanjima kurseva, obuka i centara za obuku, teku dobrom dinamikom i da daju podsticaj razvoju kapaciteta i sposobnosti institucijama i sistemima država učesnica i regije u cjelini.

Ured za odnose s javnošću

Tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

*Ova oznaka ne utiče na poziciju ili status i u skladu je s Rezolucijom 1244/99 Vijeća sigurnosti UN-a i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

14 FOTO GALERIJA