Vijesti

U narednoj sedmici, od 13. do 17. maja, realizacija posmatračkog leta „Otvoreno nebo“ iznad BiH

10.5.2024

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom komunikacija i transporta i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizirati posmatrački let Kralјevine Španije, Beneluksa, Portugalske Republike i Rumunije iznad Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“, u periodu od 13. do 17. maja 2024. godine.

Ovom prilikom, obavještavaju se građani da se radi o najavlјenoj aktivnosti, u toku koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i transporta te da nema potrebe za zabrinutošću i strahom.

Posmatrački let će biti izvršen avionom zrakoplovnih snaga Rumunije (RO AN-30). Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni u toku zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom „Sarajevo“.

Snimanje teritorije se vrši senzorima certifikovanim u skladu sa odredbama Ugovora, nakon pregleda od strane pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlјe iznad koje se obavlјa posmatrački let u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima.

Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova kako iznad teritorije Bosne i Hercegovine tako i iznad teritorije drugih zemalјa članica.                                            

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba