Vijesti

Sastanak mješovite delegacije Ministarstva odbrane, Oružanih snaga BiH i Federalnog ministarstva zdravstva sa general majorom James Adkinsom i predstavnicima Maryland University Medical System-a

15.5.2013

Tokom službene posjete SAD, mješovita delegacija MO, OS BiH i Federalnog ministarstva zdravstva sastala se 14. 05. 2013. godine u Baltimoru sa komandantom Nacionalne garde Marylanda general majorom James Adkinsom i sa predstavnicima Maryland University Medical System-a.

Ministar odbrane Zekerijah Osmić se zahvalio generalu Adkinsu na organizovanju ceremonije povodom obilježavanja 10. godisnjice SPP-a, zahvalio se na dosadašnjoj podršci i saradnji sa Nacionalnom gardom i izrazio opredijeljenost da se program državnog partnerstava nastavlja realizirati na istom nivou kada je u pitanju vojna saradnja, a da se daje podrška svakom vidu otvaranja projekata civilne saradnje. Posebno je istaknut znašaj izvršenja zajedničke misije koju izvršavaju pripadnici VP OS BiH u okviru 115. Bataljona VP MDNG.

Tokom razgovora iskazana je spremnost za otpočinjanje razgovora oko mogućeg zajedničkog upućivanja 15 logističkih oficira i podoficira u misiju ISAF zajedno sa MDNG, sredinom 2014. godine. U vezi s tim, sa naše strane je ukazano na proceduru u procesu donošenja odluka od nadležnih institucija BiH po pitanju upućivanja OS BiH u operacije podrške miru u inostranstvo, jer je za svaku konkretnu misiju potrebna ocjena opravdanosti koju donosi Vijeće ministara BiH, te odluka Predsjedništva BiH o upućivanju kontingenta i končna potvrda te odluke od Parlamentarne skupštine BiH. 

Načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč je informisao generala Adkinsa o aktivnostima koje provode OS BiH na obuci za izvršenje misije i najavio dalje zajedničke obuke OS BiH sa pripadnicima Nacionalne garde Maryland-a. Istakao je značaj obuke koju provodi Nacionalna garda Maryland kroz SPP i izrazio očekivanja da će ta obuka biti nastavljena na istom nivou i nakon povratka jedinice vojne policije OS BiH iz Afganistana. Također, general Jeleč je informisao generala Adkinsa o dosadašnjim aktivnostima vezanim za izradu Pregleda odbrane koji će rezultirati izradom Plana modernizacije, te se na tom polju mogu očekivati zahtjevi za pomoće prema NG Maryland.

Federalni ministar zdravlja dr. Rusmir Mesihović se zahvalio generalu Adkinsu na pomoći koju on lično pruža za razvoj civilne saradnje u okviru SPP-a.

General Adkins se zahvalio delegaciji MO i OS BiH kao i delegaciji Federalnog Ministarstva zdravlja za dolazak i posjetu Nacionalne Garde Maryland, te izrazio spremnost da se saradnja koja se odvija kroz SPP nastavi i dalje proširi na civilnu saradnju, prvenstveno u oblasti zdravstva. On je istakao da tenutno nema većeg prioriteta u njegovoj dužnosti nego što je realizacija aktivnosti koje proizilaze iz SPP-a. Zahvalio se Ministru odbrane BiH za uspostavljanje funkcije oficira za vezu BiH ujedno pomoćnika vojnog atašea u SAD-u.

Tokom razgovora delegacija FMZ i MO BiH sa predstavnicima Maryland University Medical System- a dogovorena je razmjena i obuka ljekarskog osoblja kako u bolnicama u Baltimoreu također i u Univerzitetskom kliničkom Centru u Sarajevu. Isto tako, otvorena su mnoga pitanja međusobne saradnje ove dvije institucije, čime će praktično uspješno biti nastavljena realizacija civilnog dijela SPP-a. Osnove za saradnju ove dvije institucije uspostavljene su još 2011. godine, kada je potpisan Memorandum o razumijevanju. Ova saradnja se razvija kao rezultat daljeg unaprijeđenja SPP-a na polju Civili-Civilima i ideja je da se proširi na sve klliničke centre u FBiH i RS koji budu zainteresovani za ovakve projekte. Na kraju, istaknuto je da je za Ministarstvo odbrane velika čast da je dobilo priliku da bude nosilac u koordinaciji i daljem razvoju aktivnosti SPP-a u oblasti civilno-vojne saradnje, u konkretnom slučaju u oblasti zdravstva.

Ured za odnose s javnošću

tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA