Vijesti

Ministarstvo odbrane BiH raspisalo konkurs za prijem na Vojnu akademiju Republike Srbije

20.3.2023

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je u ponedjeljak, 20. marta 2023. godine, konkurs za prijem na Vojnu akademiju Republike Srbije u Beogradu.

Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva, koji su uspješno završili srednju školu ili koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, sa najmanjom ukupnom ocjenom „vrlodobar“; koji imaju ukupan prosjek ocjena iz matematike najmanje „vrlodobar“ u posljednje dvije godine u kojima su imali predmet matematiku, te koji na dan 30. septembra  2023. godine neće biti mlađi od 18 i stariji od 22 godine. Na četverogodišnje školovanje u ovoj akademiji bit će primljeno sedam kadeta ili kadetkinja, za više rodova.

Za prijem se zahtijeva dobro poznavanje engleskog jezika i dobra fizička pripremljenost. Detaljni uslovi konkursa objavljeni su na službenoj web-stranici MO BiH, www.mod.gov.ba, na linkovima Oglasi/Konkursi (shorturl.at/bpDEU) i Postani pripadnik OS BiH (shorturl.at/dy014 ). Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Po završetku školovanja, kadet ili kadetkinja će potpisati ugovor za profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik. Eventualna dodatna pitanja zainteresirani mogu uputiti na email adresu: kadet@mod.gov.ba.

Ured za odnose s javnošću

Tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba