Vijesti

Ministar odbrane BiH Zukan Helez učestvovao na sigurnosnom i odbrambenom forumu „Schuman Forum“ u Briselu

21.3.2023

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je, na poziv visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ujedno potpredsjednika Evropske komisije Josepha Borrella, učestvovao na prvom sigurnosnom i odbrambenom forumu „Schuman Security and Defence Forum“, koji se održavao od 20. do 21. marta 2023. godine u Briselu, Kraljevina Belgija.

Forum je okupio ministre odbrane članica Evropske unije i partnerskih zemalja. Na zvaničnoj večeri, koja je organizirana prvog dana foruma, prisustvovali su i ministri vanjskih poslova zemalja EU. Pored ministra odbrane, na forumu su učestvovali i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, među kojima su bili generalni sekretari NATO-a i UN-a, Arapske lige, kao i mnogi drugi.

Cilj foruma je ostvarivanje komunikacije i razmjene mišljenja svih prisutnih o izazovima sa kojima se svijet danas suočava, te usaglašavanje ideje o zajedničkom suočavanju sa sve težim izazovima kroz izgradnju partnerstava. 

S tim u vezi, organizirane  su dvije plenarne sesije i nekoliko grupnih sesija na različite teme, a ticale su se izgradnje boljeg sigurnosnog i odbrambenog okruženja kroz jačanje partnerstva, zajedničkog odgovora na sve prisutnije vojne prijetnje, sajber napade i ostale sigurnosne prijetnje, jačanje međunarodnog poretka temeljenog na pravima, te mnoge druge teme koje se tiču izgradnje kolektivne otpornosti za suočavanje sa sigurnosnim izazovima.

Ministar Helez je tokom panel i grupnih diskusija naglasio da je sigurnosna situacija u većem dijelu svijeta daleko od dobre. „Svijet se, u zavisnosti od geografske pripadnosti, suočava u manjem ili većem obimu sa visokim intenzitetom prijetnja miru koje se manifestuju kroz različite oblike ili pravce djelovanja. U današnjoj globalnoj areni raste broj kriznih i potencijalno kriznih područja uslijed deklinacije međusobnog povjerenja, nepoštivanja pravnih normi, rasta interesa za prisvajanjem teritorija, nepoštivanje suvereniteta, sve svirepijih prijetnji za upotrebu vojne sile protiv drugih, što sve može dovesti do nesagledivih posljedica za svijet u cjelini. Stoga, ovaj forum je dobra prilika da se jača partnerstvo i kohezioni pristup suočavanja sa svim sigurnosnim izazovima, jer se na taj način može najefikasnije stvoriti otpornost za veliki broj prisutnih prijetnji. Za BiH, koja je mala zemlja sa geografskim položajem koji je kroz stoljeća raskrsnica različitih interesa, sa nerijetko stravičnim posljedicama po stanovništvo koje tu živi, veoma je bitno da gradi partnerstvo sa EU, NATO i sa prijateljskim zemljama i organizacijama, jer samo na taj način možemo biti sigurni da ćemo uspjeti da izgradimo efikasno društvo i da stvorimo preduslove da se odupremo različitim sigurnosnim prijetnjama današnjice, a vjerovatno i budućih prijetnji koje su realno nepredvidive“, istakao je ministar Helez.

Na marginama foruma, ministar odbrane Helez je imao niz bilateralnih sastanaka, i to sa ambasadoricom SAD-a pri NATO u Briselu, sa ministrima odbrane Velike Britanije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije i Švedske. Na sastancima je, između ostalog, razgovarano o trenutnoj situaciji u BiH, kao i planovima za daljnji razvoj odbrambenog sistema.  Osim toga, ministar Helez je iskoristio priliku da još jednom zatraži pomoć od prisutnih da pruže podršku BiH, ne samo u izgradnji odbrambenih kapaciteta, već i u institucionalnom smislu, naročito na putu ka članstvu u EU i NATO.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA