Vijesti

Predstavnici MO BiH na brifingu NATO Komitetu za partnerstva i kooperativnu sigurnost

8.6.2023

Pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović i pomoćnik ministra za politiku i planove Dženan Redžo prezentirali su 8. juna 2023. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH brifing predstavnicima NATO Komiteta za partnerstva i kooperativnu sigurnost (PCSC).

Predstavnici MO BiH su informirali goste iz NATO-a o modalitetima, dinamici i intenzitetu saradnje BiH i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir kroz Proces planiranja i revizije (PARP), NATO DEEP - Program unapređenja vojnog obrazovanja, koncept operativnih sposobnosti – OCC, kao i kroz druge oblike saradnje.

Tokom brifinga naglašen je značaj provedenih reformi i važnost uspostavljenih oblika saradnje koji se kroz čitav niz partnerskih ciljeva realiziraju već duži niz godina. To je rezultiralo ispunjenjem zadatih standarda u obuci, vježbama, ocjenjivanju, doktrinarnim izmjenama, kao i opremanju Oružanih snaga u skladu sa NATO standardima.

Sadržaj brifinga je sadržavao i informacije o programima „Izgradnja integriteta“ i „Žene, mir i sigurnost“. Istaknuti su oblici učešća i saradnje naše zemlje u okviru regionalnih inicijativa, a delegacija je upoznata i sa strukturom i misijom OS BiH, našem doprinosu procesu deminiranja, rješavanja viškova naoružanja i municije i MES-a, te saradnji sa NATO Štabom Sarajevo i EUFOR-om.

Pomoćnik ministra Šajinović je u svom obraćanju istakao činjenicu da je Bosna i Hercegovina aktivni učesnik koji koristi raspoložive alate saradnje sa NATO-om i da je vrlo važno da zadrži ovaj zamah i postojeći intenzitet i u narednom periodu.

Posebna pažnja na brifingu posvećena je dodijeljenom i usaglašenom paketu NATO pomoći za jačanje odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta (DCB) naše zemlje, što je ocijenjeno kao veoma dobro i korisno, posebno u vremenu pojačanih sigurnosnih izazova uzrokovanih agresijom Rusije na Ukrajinu, o čemu je prisutne izvijestio pomoćnik ministra za politiku i planove Dženan Redžo.

Predstavnici NATO Komiteta su kvalitetnim ocijenili prezentirane sadržaje te istakli da su ponuđene informacije od izuzetne važnosti za što bržu i efektniju implementaciju obećanog paketa pomoći.

Osim predstavnika MO BiH, predstavnicima ovog komiteta brifirali su i predsjedavajući i članovi Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, kao i zamjenik ministra vanjskih poslova i zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine po pitanjima iz domena svojih resora.

Delegaciju NATO komiteta za partnerstva i kooperativnu sigurnost predvodi James Mackey, a gosti su u popodnevnim satima posjetili lokaciju OS BiH „Rajlovac“ u Sarajevu, gdje su im  prezentirane sposobnosti 2. helikopterskog skvadrona, radionica za održavanje višenamjenskih vojnih vozila, a putem video prezentacije im je predstavljena i nedavno otvorena savremena oružarnica u kasarni OS BiH „Butile“, Sarajevo.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

11 FOTO GALERIJA