Operativna komanda - biografije

Komandant Operativne komande OS BiH

5.3.2018

BIOGRAFIJA

Generalmajor Radovan Ilić 

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 27.07.1963.godine,Sanski Most

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: komandant Operativne komande OS  BiH

Formacijski čin: generalmajor


OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1982 - Vojna gimnazija, SSS
 • 1986 - Vojna akademija KoV- pješadija, Oficir pješadije - VSS
 • 1999 - Komandno-štabna škola - Beograd
 • 2004 - Škola Nacionalne odbrane - Beograd
 • 2012 - Visoki studij bezbjednosti i odbrane - Beograd

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 1986 - Kurs ruskog jezika
 • 2005 - Kurs engleskog jezika
 • 2006 - Seminar za generale i ključno osoblje
 • 2007 - Seminar upravljanje personalom
 • 2007 - Seminar Planiranje i provođenje PfP SOFA
 • 2008 - Oficir personala
 • 2008 - Seminar upravljanje personalom
 • 2008 - Seminar Strateška političko-vojna pitanja
 • 2008 - Seminar za više oficire
 • 2009 - Komanda za personal organizacija i funkcije
 • 2010 - Seminar Strategijsko planiranje i razvoj

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1986-1987 - komandir voda
 • 1987-1990 - komandir čete
 • 1990-1992 - referent za organizacijsko-mobilizacijske i personalne poslove u korpusu
 • 1992-1994 - komandant pješadijskog bataljona
 • 1994-1998 - komandant brigade, 156.pbr VRS
 • 1999-2002 - načelnik Odjeljenja za OMiPP, 1.korpus VRS
 • 2002-2002 - načelnik Odjeljenja za POiO, 1. Korpus VRS
 • 2004-2005 - načelnik Uprave za personal, GŠ VRS
 • 2005-2007 - zamjenik načelnika GŠ VRS, VRS
 • 2007-2007 - v.d. komandanta, KUP OS BiH  
 • 2007-2013 - komandant , KUP OS BiH  
 • 2013-2018 - v.d. komandanta brigade, 6.pbr OS BiH
 • 2018 - komandant Operativne komande OS BiH

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1986 - potporučnik JNA
 • 1987 - poručnik JNA
 • 1990 - kapetan JNA
 • 1993 - kapetan I klase VRS
 • 1995 - major VRS
 • 1999 - potpukovnik VRS
 • 2002 - pukovnik VRS
 • 2002 - brigadir
 • 2014 - brigadni general
 • 2018 - generalmajor

Operativna komanda - biografije