Operativna komanda - biografije

Zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse

5.3.2018

BIOGRAFIJA

Brigadni general Tomo Kolenda

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 24.02.1969. godine, Travnik

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse

Formacijski čin: brigadni general


OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1989  - Škola rezervnih oficira
 • 1996 - Oficirska škola - komandovanje bataljonom, HVU Zagreb
 • 2001 - Komandno-štabna škola, HVU Zagreb
 • 2006 - Fakultet političkih nauka, Sarajevo, dipl.politolog iz oblasti sigurnosti
 • 2009 - Ratna škola „Ban Josip Jelačić“, Zagreb

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 1997 - Komandno-štabni kurs, MPRI, BiH
 • 1998 - Kurs Zbor-Zdrug-Brigada, MPRI, BiH
 • 2002 - NATO kurs sigurnosti i saradnje, Njemačka, Finska, BiH
 • 2003 - Kurs engleskog jezika, BiH
 • 2004 - Kurs za komandante vojnih lokacija, Hrvatska
 • 2007 - Seminar vojni budžet, BiH
 • 2008 - Seminar za upravljanje personalom, BiH
 • 2008 - Seminar Evropska sigurnosna i odbrambena politika, BiH
 • 2008 - Seminar vojno pravni poslovi, BiH
 • 2008 - Seminar koncept edukacije i obuke oficira u OS, BiH
 • 2008 - Seminar vojni budžet, BiH
 • 2008 - Seminar sistem pukova, BiH
 • 2008 - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • 2009 - Seminar ljudska prava, BiH
 • 2009 - Seminar tranzicija personala, BiH
 • 2009 - Seminar strateško političko vojna pitanja, BiH
 • 2009 - Seminar globalna i regionalna sigurnost, BiH
 • 2009 - Seminar sistem profesionalnog razvoja, BiH
 • 2010 - Seminar strateško planiranje i razvoj, BiH
 • 2010 - Seminar program veterana, BiH
 • 2010 - Seminar strateško-politčka vojna pitanja, BiH

RADNO ISKUSTVO

 • 1995-2001 - komandant bataljona 3.Gmtbr VF
 • 2001-2004 - operativni oficir brigade,  BŽD VF
 • 2004-2006 - komandant bataljona 1.Gombr VF
 • 2006-2007 - načelnik štaba 1.Gombr VF
 • 2007-2011 - načelnik Uprave za personal ZŠ OS BiH
 • 2011-2018 - komandant 4.pbr OS BiH
 • 2018 - zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1997 - major
 • 2005 - pukovnik
 • 2009 - brigadir
 • 2013 - brigadni general

Operativna komanda - biografije