Intervjui

Intervju, ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, Oslobođenje, 08.06.2019. „Teško je odvojiti pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u od pristupanja EU“

10.6.2019

Marina Pendeš: ANP ne treba biti dnevnopolitičko pitanje

Teško je odvojiti pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u od pristupanja EU, kaže u intervjuu za Oslobođenje ministrica odbrane Marina Pendeš

https://www.oslobodjenje.ba/dosjei/intervjui/marina-pendes-anp-ne-treba-biti-dnevnopoliticko-pitanje-463315