Realizovana obuka za 16 inspektora GI MO BiH

22.11.2021

Generalni inspektorat MO BiH uz podršku Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru – CIDS, je u periodu od 17. do 19. novembra 2021. godine u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici, realizovao obuku 16 inspektora iz sastava Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH i inspektora komandi i jedinica Oružanih snaga BiH.

Cilj obuke bio je nastavak kontinuirane edukacije pripadnika Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH i inspektora Oružanih snaga BiH na osnovu harmonizovanih planova i programa obuke i obuke po temama iz Etičkog kodeksa ponašanja vojnih lica, kadeta i kandidata na obuci u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, utvrđenih Akcionim planom aktivnosti implementacije Projekata sa Centrom za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru – CIDS za 2021. godinu.

Na obuci su realizovane teme, mjesto i uloga inspektora u oblasti jačanja integriteta u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, etički kodeks ponašanja vojnih lica te promocija i poštivanje principa ravnopravnosti spolova u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Pored realizacije navedenih tema, u toku obuke prezentovan je stepen realizacije određenih aktivnosti iz nadležnosti inspektora i prijedlozi za unapređenje.

Pored inspektora, obuku su izvodili i gostujući predavači, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović i viši stručni saradnik za pitanja vojne discipline i stimulativne mjere iz Sektora za upravljanje personalom Ministarstva odbrane BiH pukovnik Azmir Čohadžić.

Na kraju obuke inspektora, od strane brigadnog generala Mirsada Ahmića, generalnog inspektora, prezentovani su zaključci proizašli iz prezentacija i diskusija koji se trebaju implementirati u naredenom periodu i ugraditi i primjenjivati u izvršavanju redovnih obaveza i zadataka inspektora.  

Info-GI MO BiH

6 FOTO GALERIJA