Sastanak generalnog inspektora MO BiH Ahmića i vojnog atašea SAD u BiH Tarquinta

8.12.2021

Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić primio je 7. decembra 2021. u službenu posjetu vojnog atašea SAD-a u BiH brigadira Michaela S. Tarquinta u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Tokom posjete, brigadni general Mirsad Ahmić prezentirao je aktivnosti koje Generalni inspektorat Ministarstva odbrane BiH i sistem inspektora u OS BiH provodi na jačanju integriteta, profesionalnih standarda i smanjenju rizika od bilo kojeg oblika neprofesionalnog i protivpravnog ponašanja u odbrambenom sektoru, uključujući i mjere na smanjenju rizika od korupcije.

General Ahmić je naveo da Ministarstvo odbrane, u saradnji sa partnerima u ovoj oblasti, kontinuirano radi na unapređenju kapaciteta Generalnog inspektorata i sistema inspektora u OS BiH. Tako je od jula tekuće godine, uz podršku Ambasade UK u Sarajevu, u funkciji novi Informacioni sistem za podršku rada inspektora – IGARS koji omogućava praćenje trendova i izradu analiza radi donošenja pravovremenih i adekvatnih odluka. Nadalje, u novembru tekuće godine, ažuriran je Plan integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2020 – 2024. godine, ključni planski dokument u ovoj oblasti.

Brigadni general Ahmić istakao je da o uspjesima i dobrim praksama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u borbi protiv korupcije najbolje ilustruje podatak da je, prema posljednjoj evaluaciji Transparency Internationala, BiH ostvarila značajan napredak te da je svrstana u grupu C – umjeren rizik od korupcije u sektoru odbrane, čime spada u sami vrh po performansama o oblasti smanjenja rizika od korupcije u sektoru odbrane. Brigadni general Ahmić naznačio je važnost kontinuirane saradnje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH sa drugim BiH institucijama i međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima izgradnje integriteta, prevencije i borbe protiv diskriminacije te smanjenjem rizika i borbom protiv korupcije.

Vojni ataše Ambasade SAD u BiH brigadir Michael Tarquinto istakao je da cijeni rad i postignuća Ministarstva odbrane BiH u oblasti jačanja integriteta, borbi i sprečavanju rizika od bilo kojeg oblika nepravilnosti i kršenja standarda u odbrambenom sektoru, uključujući i borbu protiv korupcije. Tarquinto naglašava da SAD snažno podržavaju Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, uključujući i Generalni inspektorat i sistem inspektora OS BiH, te da se saradnja i podrška u oblasti jačanja kapaciteta Generalnog inspektorata i sistema inspektora u OS BiH ogleda kroz razmjenu iskustava inspektora Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, sa kolegama iz Vojske SAD-a. Također, saradnja inspektora ostvarena je i na 15. konferenciji Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH, kada su putem online platforme, učešće na konferenciji uzeli i generalna inspektorica Vojske SAD-a generalpukovnik Donna W. Martin i generalni inspektor Nacionalne garde Maryland brigadir Colin P. Nikkila.

Na kraju sastanka obostrano je istaknuto da će se nastaviti izuzetno uspješna saradnja u predmetnoj oblasti.

Info – GI MO BiH

3 FOTO GALERIJA