Radni sastanak Nadzornog odbora i Projektnih timova MO BiH radi implementacije projekata sa Centrom za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru – CIDS

23.12.2021

Nadzorni odbor i Projektni timovi za implementaciju projekata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici norveškog Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru (CIDS), u srijedu, 22. decembra 2021. godine u Domu OS BiH, održali su radni sastanak radi analize realizacije Akcionog plana za 2021. godinu i usvajanja prijedloga Akcionog plana aktivnosti za 2022. godinu.

Na sastanku su učestvovali generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić kao predsjedavajući Nadzornog odbora, pomoćnik ministra odbrane za upravljanje pеrsonalom Sead Muratović, pomoćnik ministra odbrane za nabavku i logistiku Borislav Jezeraškić i pomoćnik ministra za finansije i budžet Mišo Božičković, kao članovi Nadzornog odbora.

Kao vođe projektnih timova iz svojih oblasti u radu sastanka su učestvovali šefovi odsjeka Ministarstva odbrane: Sektora za finansije i budžet, Sektora za upravljanje personalom, inspektori Generalnog inspektorata MO BiH i predstavnik Sektora za nabavku i logistiku, te predstavnici Centra za izgradnju integriteta (CIDS).

Cilj sastanka je bio prezentiranje stepena realizacije Akcionog plana za 2021. godinu i usvajanje prijedloga Akcionog plana aktivnosti za 2022. godinu.

Članovi Nadzornog odbora su izrazili zadovoljstvo stepenom realizacije aktivnosti u 2021. godini, te su zahvalili predstavnicima CIDS-a na kontinuiranoj pomoći. Izrazili su uvjerenje da će aktivnosti u okviru svih projekata biti nastavljene u skladu sa prijedlogom Akcionog plana za 2022. godinu, uvažavajući okolnosti koje se odnose na pandemiju COVID-19.

Predstavnici CIDS-a, također su izrazili zadovoljstvo stepenom realizacije aktivnosti u proteklom periodu, pri čemu su pohvalili transfer najboljih praksi MO BiH u izgradnji integriteta na aktivnostima u zemlji i regiji.


Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail:
info@mod.gov.ba

4 FOTO GALERIJA