Radionica o izradi smjernica za korištenje društvenih mreža i online prostora u MO i OS BiH

13.10.2023

U organizaciji Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u BiH, u Trebinju je od 11. do 13. oktobra 2023. održana Radionica o izradi smjernica za korištenje društvenih mreža i online prostora od strane pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Radionici, kojom je rukovodio generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad  Ahmić, prisustvovao je i parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, a učesnici iste, pored predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, bili su predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, sigurnosnih agencija u BiH, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, akademske zajednice i Misije OSCE-a u BiH.

Cilj održavanja radionice je izrada prijedloga dokumenta, kojim bi se definirala odgovorna upotreba društvenih mreža u odbrambenom resoru, s ciljem sprečavanja neetičnog ponašanja, podrivanja vojne discipline, sigurnosti i svih drugih standarda koji se primjenjuju na pripadnike MO i OS BiH.

Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović je u obraćanju učesnicima radionice ukazao na važnost postojanja određenih ograničenja i normi ponašanja u javnom prostoru, pogotovo za pripadnike Oružnih snaga BiH.

Govoreći o opravdanosti i potrebi izrade ovog dokumenta, brigadni general Mirsad Ahmić je istakao nužnost poštivanja etičkih normi u javnom prostoru.  U tom kontekstu, izrazio je očekivanje da će se ovim dokumentom kroz sistemsko definiranje normi i odredbi znatno doprinijeti odgovornijoj upotrebi društvenih mreža i sprečavanju neetičnog ponašanja i zloupotrebe javnog prostora.  

Trodnevna radionica je rezultirala izradom prednacrta dokumenta, koji bi u formi nacrta u budućem periodu bio usaglašen i koristio pripadnicima MO i OS BiH kao smjernica za odgovornu upotrebu društvenih mreža u odbrambenom sistemu.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA