Posjeta delegacije Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke Ministarstvu odbrane BiH

12.12.2023

U okviru bilateralne vojne saradnje, a u organizaciji Generalnog inspektorata MO BiH, te s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi na temu „Oružane snage u demokratiji (Armed Forces in Democracy)“, u posjeti MO BiH od 12. do 13. decembra 2023. godine borave predstavnici Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke.

U Domu OS BiH u Sarajevu održani su ekspertski razgovori o temama od obostranog interesa, a domaćin predstavnicima OS SR Njemačke bio je generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić.

Delegaciju Oružanih snaga SR Njemačke predvode pukovnici  Friedrich von Bismarck i Torsten Neumann, koji su predstavnicima Generalnog inspektorata i organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba OS BiH prezentirali teme: sistem edukacije i obuke, razvoj liderskih sposobnosti, žene u oružanim snagama, briga i podrška vojnom personalu i disciplinski postupak u Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke.

U nastavku službene posjete MO i OS BiH, gosti iz Oružanih snaga SR Njemačke će obići Centar za obuku za operacije podršku miru (PSOTC) s ciljem upoznavanja sa aktivnostima ovog centra i sagledavanja mogućnosti buduće saradnje sa njemačkim centrom za obuku “Zentrum Innere Führung” iz Koblenca.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA