Lokacija

Generalni inspektorat (GI) je smješten u bazi Butmir, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Baza Butmir se nalazi nedaleko od sarajevskog aerodroma. Da biste stigli do baze slijedite glavnu cestu pored aerodroma prema Foči i nastavite voziti pored restorana ‘Kula’. Na velikoj okuci u obliku slova ‘T’ ispred restorana ‘Porto’ skrenite desno i slijedite tu cestu sve do baze Butmir.

Naše kancelarije se nalaze ispred glavnog ulaza i ograde kako bi bio dostupan pripadnicima Oružanih snaga kao i civilima koji žele doći u GI MO BiH